top of page

Tranzuz Consulting  

רקע

חברת Tranzuz פועלת בתחום הייעוץ והקמת פרויקטים בתחבורה על כל מרכיביהם לרבות טכנולוגיה, פיתוח תוכנה, גיוס  כ"א, הקמות חדרי בקרה, תפעול, רכב, אופטימיזציה, מדידה, דוחות, פרסום ורגולציה.

טרנזוז הוקמה על ידי מנהלים מנוסים בתעשייה, אשר הקימו פרויקטים רבים ושימשו בתפקידי מפתח בתחום הטכנולוגיה, תשתיות, תפעול וניהול כולל.

 

המטרה העיקרית של פעילותנו הינה מיקוד בתחום התחבורה, זאת לשם יצירת שקט ללקוחותינו, כמו גם לספק להם יכולת להתמקד בליבת העסקים.

בנוסף לכך, היכרותנו עם מגוון היבטים רחב בתחום התחבורה, מאפשרת לנו להציע את מגוון השירותים הרחב ביותר בתחום, תוך סנכרון מושלם ביניהם.

 

יתרוננו הבולט הינו בהבנה והכרת ענף התחבורה וזאת הסיבה שבחרנו להתמקד בו באמצעות Tranzuz Consulting, אשר חיה, נושמת ופועלת בתחום זה בלבד.

עשרות מחקרים שביצענו, כמו גם הקמות מוצלחות של פעילויות וחברות תחבורה, מקנות לנו את היתרון הבולט בענף. לא מדובר בעוד חברת ייעוץ או טכנולוגיה, אלא בחברה שמכירה וביכולתה למצות באופן מיטבי את כוח האדם הקיים בה, או את הטכנולוגיות הייחודיות לענף זה.

שיטת העבודה שלנו הוכיחה את עצמה כאמצעי ליצירת ערך.

אנו אוהבים את מה שאנו עושים. כל פרויקט, כל ליווי וכל עשייה שלנו עם הלקוחות, מבוססת על תקשורת מיטבית, שקיפות וכימיה מצוינת. אלו הוכיחו עצמם כמניבים ערך כלכלי מיידי. לא תמיד נדרשת השקעה גבוהה בתשתיות או בטכנולוגיה, על מנת להשיג ערך מקסימלי.

לעיתים אלו שינויים קטנים, או יצירת מתודולוגיות עבודה אשר די בהן כדי לחולל שינוי גדול.

הרעיון המוביל אותנו  הוא מיצוי מקסימלי של התהליך או הטכנולוגיה.

מה אנו מציעים

תפעול

בחינת או יצירה של תוכנית תפעולית (תחבורה/היסעים או שניהם)

בחינת הסכמי התקשרות לצורך זיהוי פערים

.תפעול שוטף – יצירת סטנדרטים, בקרות ונהלי עבודה

מסמך פירוט תשתיות, כתבי כמויות ועריכת מכרזים

פיננסים

בניה או בחינה ותיקוף המודל העסקי

פיתוח דוחות הנהלה וכספים ליצירת תמונת מצב כלל מערכתית של החברה

פיתוח של הסכמי עבודה מורכבים  לרבות אישור משפטי וסימולציות שכר

ניהול

בניית מסמך אפיון על פי סטנדרטים בינלאומיים – מסמך ניהול פרויקט הכולל את כלל היבטי הפרויקט לרבות נהלי עבודה, תחזוקה, תפעול, מיתוג וטכנולוגיה,  בקרה

יישום טכנולוגיה לבקרה ומעקב כדי שכל מי שנדרש, יוכל לעדכן ולהתעדכן באופן פשוט ונוח

​חדר בקרה – אפיון מפורט והקמתו בדגש על אפקטיביות מקסימלית,

לרבות הכשרה של כ"א

 פרסום ושיווק – קריאייטיב, תוכנית פרסום במדיה (עיתונות, דיגיטל, סושיאל מדיה, עלוני מידע ודיוור בדוא"ל, פרסום פרונטלי) ויצירת פלטפורמה לניהול ומדידת אפקטיביות

טכנולוגיה

כתיבה / בחינה / השלמה של ממשקי מערכות, לרבות כספים ומערכות תפעוליות

בחינה / השלמה או יצירה של מערכת האופטימיזציה לטובת סידורי עבודה

פיתוח אוטומציה של  דוחות תפעול ובקרה תפעולית

 פיתוח אתר אינטרנט מתקדם ומותאם נגישות הכולל ממשקי מידע

למערכת התפעולית

תקשורת ואבטחת מידע –בחינה של מערך אבטחת המידע ועמידתו בדרישות הרגולציה

בין לקוחותינו

יהלום תחבורה.png
סעסעאני.png
מאיה תור.jpg
ירון בר.jpg
mrbrown.jpg
גלים.jpg
רב קווית 4-5.png
רם שן.png
אוטו קור.png
שאשא.jpg
שירן.png
מטרו קו.png
1.png
bottom of page